Ambulante begeleiding / Thuisplus

Wij leveren zorg op maat zodat mensen regie kunnen voeren over hun eigen leven, en zoveel mogelijk zelfstandig deel kunnen uitmaken van de samenleving. De begeleiding is gericht op de zorgvraag en de persoonlijke leefsituatie van de cliënt. 

Bij Thuisplus kunnen de cliënten 24 uur per dag een beroep doen op de begeleiding.

Voor ondersteuning ambulante begeleiding kun je bijvoorbeeld denken aan:

  Het begeleiden bij het structureren en organiseren van een ontregelde leefomgeving.
  Het inzicht bieden bij het ontdekken van vaardigheden of het ontwikkelen daarvan.
  Ondersteuning bij het leren van omgaan met mentale beperkingen.

Je kan bij ons in aanmerking komen voor ambulante ondersteuning middels een WMO of een WLZ indicatie.