Missie & visie

Onze missie: sterker in de samenleving

Wij gaan uit van de wensen en het eigen kunnen van de cliënt. Door middel van complimenterende en subtiele aanmoedigingen inspireren wij vele jongeren en jongvolwassenen om het beste uit henzelf te halen. Hierdoor worden de (soms complexe) zorgvragen door middel van eigen inzet, (zelf)vertrouwen en transparante begeleiding  tot een positief resultaat gebracht.

Door deze inzet wordt de kans om volledig te participeren, op alle fronten in de maatschappij, maximaal benut.

Onze visie

Wij richten ons op een doelgroep met psychische kwetsbaarheid, PTSS, trauma en angst stoornissen. Daarnaast willen wij jong/volwassenen ondersteunen met ADHD en aan autisme verwante stoornissen (ASS). Wij willen beschermd wonen en thuis bieden. Onze bewoners ontvangen 24 uur per dag zowel gevraagd als ongevraagd hulp en zorg en er zijn dagelijks contactmomenten.

De zorg kenmerkt zich onder andere door een niet vooraf te veroordelen. Onze kernwaarden zijn: samen, veilig, innovatief, toekomstgericht, betrouwbaar. Deze kernwaarden bepalen continu hoe wij handelen, maar ook wat wij van onze bewoners verwachten.

De zorg is gericht op normaliseren, meedoen en terugkeer in de maatschappij.

Wij organiseren leuke uitjes, activiteiten en bieden geborgenheid voor onze bewoners. We laten zien wat het leven te bieden heeft! Daar waar wij de kansen zien willen we de gemeenschap betrekken binnen onze woonvorm en waar mogelijk ook wat voor elkaar kunnen betekenen.

De duur van verblijf is afhankelijk van de progressie van de bewoner en tevens afhankelijk van de maatschappij wat deze hen kan bieden. Ons oogmerk is om de bewoner te stabiliseren, het in kaart brengen van de ontwikkelingsmogelijkheden gepaard met het uiteindelijk woon en leef perspectief. Dit alles gezamenlijk leidt tot een zorg maatwerk pakket wat wij onze cliënten bieden.

Wij zijn van mening dat het niet ophoudt wanneer deze doelen zijn bereikt. Een stukje passende nazorg achten wij ook zeer belangrijk om de kans van slagen te vergroten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitplaatsing van een bewoner naar een andere woonvoorziening of naar zelfstandig of begeleid wonen.