Certificering en klachtenprocedure

Om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen zijn wij gegaan voor de breedst mogelijke kwaliteitsnorm namelijk de ISO 9001-2015.

Hiermee kunnen wij ons meten met onze grote collega’s in de zorg, wij vinden dit van groot belang omdat we vinden dat wanneer je met mensen werkt je dit met de grootst mogelijke “zorg “moet omgeven. We hebben dan ook geen genoegen genomen met veel lichtere kwaliteitssystemen maar wilden gaan voor de meest compleetste .

De klachtenprocedure is de bemiddelingsfase, met als doel te komen tot een oplossing van uw klacht en herstel van de zorgrelatie. Belangrijk in de procedure is de laagdrempeligheid, de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de klachtenfunctionaris en de inzet van u en de zorgaanbieder.

De grootste kans om te komen tot een oplossing is het bespreken van de oplossing tussen cliënt en zorgaanbieder. Mocht hierin ondersteuning gewenst zijn door een onafhankelijke klachtenfunctionaris, dan kan dat direct.

Telefoonnummer: 0228-322205

klachtenportaalzorg.nl/klachtenprocedure