Specialistische jeugdhulpverlening

Wanneer ouders kinderen hebben met een psychiatrische stoornis, ernstige gedragsproblemen of complexe problematiek hebben ze behoefte aan hulp met specifieke deskundigheid. Deze bieden wij vanuit ons team ook in 24 uurs zorg met wonen. Voor specialistische jeugd hulpverlening hebben ouders een verwijzing nodig. Wij zijn gespecialiseerd in cliënten welke bij ons geplaatst zijn vanuit de verlengde jeugdwet t/m 21 jaar.