Over ons

Wij kijken graag samen met jou naar de mogelijkheden om jou de meest passende zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Door samen te werken ontdek je dat er veel meer mogelijk is dan jezelf van te voren denkt.

Wij ondersteunen en begeleiden jou en zorgen voor een prettige woonomgeving, passende daginvulling en eventuele aansluitende behandeling.

Wij richten ons op een doelgroep met psychische kwetsbaarheid, PTSS, trauma en angst stoornissen. Daarnaast willen wij jong/volwassenen ondersteunen met ADHD en aan autisme verwante stoornissen (ASS). Wij willen beschermd wonen en een thuis bieden. Onze bewoners ontvangen 24 uur per dag zowel gevraagd als ongevraagd hulp en zorg en er zijn dagelijks contactmomenten.

De zorg kenmerkt zich onder andere door een niet vooraf te veroordelen. Onze kernwaarden zijn: samen, veilig, innovatief, toekomstgericht, betrouwbaar. Deze kernwaarden bepalen continu hoe wij handelen, maar ook wat wij van onze bewoners verwachten.

De zorg is gericht op normaliseren, meedoen en terugkeer in de maatschappij. Wij organiseren leuke uitjes, activiteiten en bieden geborgenheid voor onze bewoners. We laten zien wat het leven te bieden heeft! Daar waar wij de kansen zien willen we de gemeenschap betrekken binnen onze woonvorm en waar mogelijk ook wat voor elkaar kunnen betekenen.

Herkennen

Iedereen is anders. Toch herkennen we gauw wat iemand nodig heeft en bieden snel ondersteuning op maat. Dit voorkomt dat de vraag naar zwaardere zorg toeneemt. Hierin betrekken we het eigen netwerk en zetten we deskundige medewerkers in. Uiteraard staat de wens van de cliënt hierbij centraal.

Werken

Wij zetten ons samen met de cliënt in om in te spelen op de arbeidsmarkt. Soms lukt werken even niet, dan zoeken we naar een passende dagbesteding puur om toch een zinvolle daginvulling te creëren. Vanuit dagbesteding kan er gekeken worden naar de sterkte eigenschappen van de cliënt (competenties) waarop weer onderzocht wordt op welke manier re-integratie mogelijk is op de arbeidsmarkt.

Wonen

Iedereen verlangt naar een veilig thuis, door laagdrempelige zorg te verlenen binnen een huiselijke setting proberen proberen we een veilig thuis voor de cliënt te creëren. Daarbij brengen we de ontwikkelingsvaardigheden in kaart en kijken we samen met de cliënt naar de mogelijkheden op het gebied van het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. We focussen ons op het ontwikkelen van de eigen kracht en betrekken daarbij het sociale netwerk van de individu en die van de directe omgeving.

Ontwikkelingen

Ambities waarmaken en talenten ontwikkelen. Een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de samenleving is het doel. Via gerichte begeleiding en het bieden van een  de juiste omgeving gaan wij ervoor  dit doel te bereiken.

Opgroeien

Ieder kind een gezin. Daar staan we voor. Daarom helpen we  jongeren die rust en bescherming nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ouders de zorg (even) niet meer aan kunnen of omdat er thuis spanning of agressie is.

Meer weten over wat wij precies aanbieden?

Bekijk onze diensten