Begeleid wonen

Bij begeleid wonen kijken wij samen naar de zorg en ondersteuningsbehoefte welke je nodig hebt. Alles is gericht op een voor jou zo normaal mogelijke woonomgeving in combinatie met een prettig woon-leefklimaat. Jij hebt zelf de regie in wat jij benodigd bent qua ondersteuning,

Begeleid wonen is mogelijk bij ons wanneer je beschikt over een wlz indicatie afgegeven door het CIZ. In sommige gevallen is het ook mogelijk om middels een WMO indicatie bij ons begeleid kan wonen.